SA PECAN / SA PEKAN

Vanaf die bestaan van die “Suid-Afrikaanse Pekan Produsente Vereniging” het daar op ‘n gereelde basis ‘n nuusbrief verskyn. Na 34 uitgawes het in Augustus 2004 die eerste “SA-Pekan” tydskrif verskyn.  Soos wat die bedryf gegroei het, het die vraag na inligting ook gegroei en is met hierdie tydskrif gepoog om ‘n sterker fokus op inligting te plaas met plaaslike en internasionale inhoud asook om die breër bedryf te betrek, wat verskaffers, bemarkers, ensomeer insluit.

Winter 2017 Volume 77

Autumn 2017 Volume 76

Somer 2016/2017 Volume 75

OTHER PUBLICATIONS / ANDER PUBLIKASIES